window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Herstelnetwerk Eemland

Voor het sociaal herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn herstelinitiatieven een cruciaal onderdeel. Ieder hersteltraject is anders. Het is daarom belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een breed, divers en laagdrempelig georganiseerd aanbod. Dit vraagt om een hecht netwerk van professionals in het sociaal domein die (dagelijks) werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een netwerk waarin zorg en welzijn, sport en bewegen en de sociale basis samenkomen om gezamenlijk vanuit ervaringsdeskundigheid kennis en aanbod van herstelinitiatieven te organiseren.

Dit project draagt bij aan

  • Toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning
  • Werkplezier van professionals

Samenwerking

Het herstelnetwerk vraagt om samenwerking tussen zorg, welzijn en andere onderdelen van het sociaal domein. Door deze samenwerking ontstaat een netwerkverband waarin het aanbod van herstelactiviteiten en financiering daarvan op creatieve manieren georganiseerd kunnen worden. De inwoner met een psychische kwetsbaarheid profiteert van deze samenwerking door (deels) ontkoppelt van de bestaande zorg en veelal groepsgericht te werken aan sociaal herstel.

In de samenwerking van het herstelnetwerk zijn drie punten essentieel:
1. Kennis verspreiden: Leren over herstel en herstelgericht werken, zodat er bij alle partijen basiskennis bestaat
2. Communicatie en verbinding: Communicatie vanuit een onafhankelijk netwerk zodat het aanbod herkenbaar is, wordt gevonden door de doelgroep en makkelijk toegankelijk is
3. In beeld: Het aanbod van herstelgerichte activiteiten wordt in beeld gebracht zodat de kennis in het netwerk wordt geborgd en alle betrokkenen elkaar makkelijk kunnen vinden.

Contactgegevens

Contactpersoon: Sabine Drost
Gemeente Amersfoort
e-mail

Partners

  • GGz Centraal

  • Kwintes

  • Zilveren Kruis

  • Indebuurt033

  • Leger des Heils

  • Abrona

Links/downloads

Activiteitenkalender

Het Herstelnetwerk Eemland is voor iedereen met een herstelwens. In dit netwerk werken verschillende organisaties samen, zoals GGZ Centraal, Indebuurt033, Kwintes, Leger des Heils en Abrona. Samen stellen zij activiteiten open voor iedereen. Deze zijn te vinden in onze activiteitenkalender. Voorbeelden zijn de WRAP-training en het vrijdagavondcafé.

gerelateerd

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad [...]

2023-08-21T15:44:35+02:004 oktober 2022|Categorieën: project themas, Psychische kwetsbaarheid|0 Reacties

Deel dit verhaal, kies je platform >