Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Herstelnetwerk Eemland

Het Herstelnetwerk Eemland biedt ondersteuning aan inwoners die na het meemaken van een psychisch ontwrichtende ervaring weer grip willen krijgen op hun dagelijks leven door middel van activiteiten en trainingen. De trainingen worden aangeboden door ervaringsdeskundigen. Inwoners kunnen door de ondersteuning van het Herstelnetwerk actief deelnemen aan het dagelijks leven door zelf de regie op het eigen herstel te pakken. Het herstelnetwerk heeft als belangrijke functie  het beantwoorden van levensvragen en het voorzien in de ondersteuningsbehoeften van inwoners in de eigen omgeving.

Wat doet het Herstelnetwerk

Het Herstelnetwerk is niet nieuw in de regio en heeft in 2023 aan 175 inwoners goed gewaardeerde trainingen en activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn te vinden in de activiteitenkalender van Indebuurt033. De komende 3 jaar zal dit aanbod in de regio verder groeien met als wens ook inloopmogelijkheden en steunpunten te starten.

Naast het aanbod van trainingen en activiteiten werkt het Herstelnetwerk aan kennisoverdracht over herstel en het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Daarmee wil het Herstelnetwerk bijdragen aan het verminderen van stigma rond mentale gezondheid en het normaliseren van levensvragen. Leren over herstel bevordert de mentale gezondheid, eigen kracht en het inzetten van het eigen netwerk.

Om het herstelnetwerk verder uit te breiden, zijn er twee verbindingsfunctionarissen gestart. Zij richten zich op het vergroten van het aantal (herstel)activiteiten en trainingen. Maar ook op het uitbreiden van het netwerk naar andere gemeenten in de regio. De uitbreiding en voortgang van het Herstelnetwerk is vastgelegd in het Uitvoeringsplan Herstelnetwerk 2024 – 2026. In 2024 gaan we een projectleider en twee ervaringsdeskundigen werven om het netwerk verder te versterken. En kijken we hoe het netwerk zich breder kan verbinden aan samenwerkingspartners. Om een duidelijk beeld te geven van wat het herstelnetwerk inhoudt, hebben we een praatplaat gemaakt.

Ken je iemand in je eigen omgeving of in je werk die interesse of een herstelwens heeft, wijs gerust op de activiteitenkalender. Laten we samen werken aan een regio waar iedereen de mogelijkheid krijgt om te herstellen en mee te doen!

Als je vragen hebt, stel deze gerust via e-mail: herstelnetwerk@amersfoort.nl

Published On: 19 december 2023Categories: nieuwsViews: 459