Digitaal netwerkplatform

Inwoners van Eemland vertrouwen bij hun hulp- en zorgvraag als het gaat om hun gegevens op veiligheid, continuïteit en kwaliteit. Daarom zorgen wij ervoor dat er een infrastructuur staat van mensen, processen en technologie die hieraan bijdraagt.

Door gebruik te maken van verschillende technologie maken we het inwoners van Eemland makkelijker om de eigen regie te voeren op hun leven met gezondheidsvragen. Bij zorg op afstand zoals beeldzorg moet er een veilige uitwisseling zijn van gegevens tussen de patiënt en de behandelaar. Een digitaal netwerkplatform moet zorgen voor een tijdige overdracht van behandel- en medicatiegegevens. Zo kan een behandelaar, na toestemming van de patiënt, sneller met andere netwerkpartners overleggen.

Proactieve Zorgplanning

Binnen het thema ‘kwetsbare ouderen’ is het project Proactieve Zorgplanning gestart. Proactieve zorgplanning (PZP), ook wel Advance Care Planning (ACP) genoemd, stelt mensen in staat om voorkeuren voor toekomstige medische behandelingen en zorg te formuleren, te bespreken met familie en zorgverleners, vast te leggen en waar nodig te herzien. Het belang van proactieve zorgplanning in de regio is duidelijk. Het digitaal netwerkplatform gaat zorgen voor ondersteuning van de digitale gegevensuitwisseling. Het doel is om een pilot van een half jaar te starten waarin transmurale afspraken en de gegevensuitwisseling laagdrempelig worden uitgeprobeerd in de praktijk.