Chronische aandoeningen

Een steeds groter deel van de inwoners van Eemland heeft één of meerdere chronische aandoeningen. Wij willen de huidige en toekomstige zorgbehoefte beperken door het vergroten van zelfmanagement en samenredzaamheid in de directe omgeving van deze inwoners.

Het is onze ambitie om de nadruk te leggen op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de chronisch zieke en niet op de beperking zelf. Wij streven ernaar om de huidige en toekomstige zorgbehoefte van deze doelgroep te beperken door het vergroten van het zelfmanagement (veerkracht en eigen regie) en samenredzaamheid in de directe omgeving van deze inwoners. Vanuit de leidende principes Juiste Zorg Op Juiste Plek (JZOJP), gerichte inzet van technologie en ‘wijkgericht en generalistisch waar kan, specialistisch waar het moet’ is het onze ambitie om integrale netwerkzorg voor patiënten met een chronische aandoening dichtbij (huis) te leveren waar het kan.

OncoLokaal

OncoLokaal is het oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken.