window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Vitaal GGZ nieuwe parter in ggz-coalitie

2023-04-25T09:41:57+02:0025 april 2023|Categorieën: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Op 24 april 2023 heeft Vitaal GGZ zich middels een handtekening aangesloten als ggz-partner binnen Samen Sterker Eemland. In de periode voorafgaand aan dit moment is er een uitgebreide kennismaking geweest tussen de ggz-partners en heeft Vitaal GGZ besloten zich aan te sluiten in het convenant. Vitaal GGZ is een GGZ-instelling en biedt met haar multidisciplinaire team geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen vanaf 18 jaar. [...]

Passende zorg voor ouderen dankzij verbinding zorgprofessionals

2023-02-23T09:17:19+01:0023 februari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, slider-home, uitgelicht|

Als aanjagers van het thema kwetsbare ouderen binnen Samen Sterker Eemland weten Astrid Posthouwer, bestuurder bij Meander Medisch Centrum en Ilse Zuurhout, themacoördinator kwetsbare ouderen, als geen ander dat er een grote opgave op tafel ligt. Met in de toekomst meer ouderen die zorg nodig hebben en minder mensen om die zorg te geven, is het zoeken naar oplossingen om kwetsbare ouderen de juiste [...]

Specialisten Ouderengeneeskunde ONTiE tekenen convenant

2023-02-14T11:23:53+01:0014 februari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

In december werd het Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) een feit. Bestuurders van Eemlandse VVT-organisaties zetten hun handtekening onder het ONTiE-convenant. En in deze weken maakt ONTiE een mooie vervolgstap: ook de specialisten ouderengeneeskunde (SO) van de aangesloten VVT-organisaties zetten hun handtekening onder het convenant. Manon Crull, SO bij Silverein zette als eerste haar handtekening: ‘De lijnen worden steeds korter en de samenwerking [...]

Start pilot proactieve zorgplanning in de regio

2023-02-09T13:43:13+01:009 februari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, slider-home, uitgelicht|

Hoevelaken – Op 7 februari vond in Hoevelaken de startbijeenkomst plaats van de pilot ‘proactieve zorgplanning in de regio Eemland’. In deze pilot gaan mensen in gesprek met zorgverleners over welke voorkeuren zij hebben voor toekomstige zorg en behandeling. Proactieve zorgplanning (PZP), ook wel Advance Care Planning genoemd, stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige behandelingen en zorg. Zij [...]

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland van start

2023-02-14T11:15:13+01:0011 januari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio Eemland werken binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen goed te organiseren. ONTiE is deze maand van start gegaan en verbindt ruim 160 huisartsen en een kleine 30 specialisten ouderengeneeskunde in de regio. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen ouderen [...]

Eemlandse VVT-organisaties tekenen convenant Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland ONTiE

2023-02-14T11:15:51+01:0019 december 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Bestuurders van Eemlandse VVT-organisaties zetten vrijdag 16 december hun handtekening onder het convenant Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland ONTiE.   Met het ondertekenen van het convenant gaan de zorgorganisaties binnen netwerk ONTiE nog intensiever samenwerken om samen de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Eemland goed te kunnen blijven organiseren. Via de huisarts kan, wanneer nodig, op diverse wijzen hulp worden ingeschakeld van [...]

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland in de steigers

2022-12-05T15:16:09+01:005 december 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Op vrijdag 2 december kwam de projectgroep Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) bijeen om een finale klap te geven op werkafspraken die de afgelopen periode vorm hebben gekregen. Werkafspraken die ervoor zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed kunnen organiseren. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, [...]

Eemlandse ggz-instellingen tekenen samenwerkingsconvenant

2022-12-01T15:18:48+01:001 december 2022|Categorieën: nieuws, Psychische kwetsbaarheid, uitgelicht|

Directeuren van acht ggz-instellingen in Eemland hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. Het is voor het eerst dat ggz-instellingen in Eemland dit doen. Zij gaan intensiever samenwerken om Eemlanders met psychische problemen passende zorg en ondersteuning te bieden. Tijdens een bijeenkomst op 24 november hebben de directies van de Hoop ggz, GGz Centraal, PsyMens, MoleMann, Eleos, Indigo en Jellinek namens Arkin het ‘Convenant [...]

Proactieve zorgplanning

2024-01-29T11:01:23+01:0024 november 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen, project themas|

Thema: Kwetsbare ouderen Proactieve zorgplanning Proactieve zorgplanning stelt mensen in staat hun levensdoelen en voorkeuren voor toekomstige medische zorg en behandeling te bepalen. Deze levensdoelen en voorkeuren kunnen zij bespreken met naasten en zorgverleners. Ze worden vastgelegd en indien nodig tussentijd herzien. Wij maken met de verschillende ketenpartners (huisartsen, VVT en ziekenhuis) werkafspraken over het voeren van gesprekken rondom proactieve [...]

Kwetsbare ouderen

2023-02-03T07:53:29+01:004 november 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen, project themas|

Kwetsbare ouderen Het aantal kwetsbare ouderen in Eemland groeit. Wij zetten in op zelfredzaamheid, zodat zij zelfstandig en vitaal in de eigen omgeving blijven wonen en de eigen regie op gezondheid en een betekenisvol leven behouden. Kwetsbare ouderen hebben goede zorg en ondersteuning nodig. Door in te zetten op vroege signalering van een mogelijke zorg- of welzijnsvraag hebben we [...]