Arbeidsmarkt

Wij willen samen zorgen voor voldoende en goed opgeleide mensen die met plezier werken binnen zorg en welzijn, nu en in de toekomst.

Medewerkers en organisaties moeten zich doorlopend ontwikkelen en meebewegen met de veranderingen in de sector. Alleen zo houden we zorg en welzijn in onze regio samen bereikbaar en op hoog niveau. Dit doen we door onze professionals te ondersteunen bij het kiezen van de juiste baan en we investeren in leren en opleiden. Door in te zetten op plezierig werken en behoud, hopen we voldoende professionals beschikbaar te houden voor de regio Eemland.

Utrechtzorg

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zetten we in op voldoende personele capaciteit. Veel gezondheidspartners in Eemland bundelen hun krachten in de arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg.